Sildenafil

Wat is Sildenafil?

Sildenafil is een medicijn dat kan worden voorgeschreven door een arts of sekstherapeut. Voor mannen die moeite hebben met het krijgen van een erectie. Of wanneer een erectie die niet hard genoeg is of niet lang genoeg aanhoudt. Dit soort problemen kan uw relatie schaden en tot frustratie leiden voor zowel u als uw partner. Als u dit probleem wilt oplossen, kan Sildenafil u helpen. U kunt een recept krijgen van uw arts, maar u kunt het ook online bestellen als u niet naar de dokter wilt.

Hoe werkt Sildenafil?

Sildenafil is ontwikkeld door de fabrikant Pfizer. Oorspronkelijk werd Sildenafil ontwikkeld om angina pectoris te behandelen. Tijdens de klinische tests bleek echter dat het een stimulerend effect had op de erectie. De bloedvatverwijding wordt in gang gezet door stoffen die bij seksuele prikkeling in de penis vrijkomen. Sildenafil remt de afbraak van deze bloedvat verwijdende stoffen. Ze blijven daardoor langer en in grotere hoeveelheden aanwezig in de penis. Hierdoor kan de penis beter stijf worden en blijft ook langer stijf. Voor de werking is wel seksuele prikkeling nodig. De meest verkochte erectiepillen hebben als werkzame stof Sildenafil. De bedenkers van Viagra waren de eerste en jaren later zijn er veel merken bijgekomen zoals bijvoorbeeld de Cenforce200! Dit is de sterkste erectiepil verkrijgbaar!

Is het veilig om te gebruiken?

Cenforce 200mg kopen? Als u geen gezondheidsproblemen heeft, kunt u Sildenafil in principe veilig gebruiken. Vooral als u hartproblemen of hoge bloeddruk heeft, dient u eerst uw arts of behandelend specialist te raadplegen. Het gebruik van bepaalde medicijnen, zoals antidepressiva kan de werking ervan beïnvloeden. Vaak voorkomende bijwerkingen zijn hoofdpijn, duizeligheid en blozen.. Als u pijn op de borst krijgt na het innemen van een Sildenafil-tablet, moet u dit onmiddellijk aan uw arts vertellen. Het effect van 1 tablet houdt gemiddeld 4-6 uur aan. Sildenafil en soortgelijke geneesmiddelen mogen niet dagelijks worden ingenomen. Het kan gebeuren dat de remedie pas goed werkt na herhaald gebruik.

Hoe gebruik je Sildenafil erectiepillen?

Sildenafil is de werkzame stof in de meest voorkomende erectiepillen zoals, Cobra 130, Kamagra-Jellies erectiepillen, Viagra en Cenforce-200, Cobra Pillen. 

  • Tabletten: innemen met een glas water.

Wanneer?

  • Erectiestoornis: neem de tablet ongeveer 1 uur vóór de seksuele activiteit in.

Hoe lang?

  • Erectiestoornis: gebruik het medicijn niet vaker dan één keer per dag, anders heeft u te veel kans op ernstige bijwerkingen. Als u dit middel gedurende meerdere jaren heeft gebruikt, kan het zijn dat het minder goed gaat werken en u een hogere dosis nodig heeft. Overleg hierover met uw arts.

Kan ik met Sildenafil erectiepillen autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Dit medicijn kan duizeligheid en wazig zien veroorzaken. Neem geen deel aan het verkeer als u hier last van krijgt.

alcohol drinken?
Alcohol vermindert het vermogen om een erectie te krijgen. U kunt daarom beter geen alcohol drinken in combinatie met dit geneesmiddel en zeker niet als u gaat autorijden!

alles eten?
Voedsel kan de werking ongeveer een uur vertragen. Dit is vooral voor vetrijk voedsel het geval. U kunt hiermee rekening houden.

Mogelijke bijwerkingen van kamagra?

Zoals alle geneesmiddelen kan de Cenforce ervaring van Sildenafil bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. 

Deze zijn meestal licht tot matig ernstig. In gecontroleerde klinische studies waren de meest voorkomende bijwerkingen hoofdpijn of blozen en minder frequent een ontregelde spijsvertering, duizeligheid, een verstopte neus, bonkende hartslag of effecten op het gezichtsvermogen (waaronder afwijkingen in het kleurenzien, verhoogde gevoeligheid voor licht of onscherp zien). 

Als u een dergelijke erectie heeft, die langer dan 6 uur duurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw dokter. Wanneer u pijn op de borst heeft tijdens of na seksuele activiteit mag u geen nitraten gebruiken, maar dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts. 

Spierpijn kan voorkomen met Sildenafil werking als vaker dan eens per dag wordt gebruikt. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw huisarts.

Sildenafil tabletten kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, in het bijzonder geneesmiddelen die worden gebruikt tegen “pijn op de borst”. Bij een medisch noodgeval dient u degene die u behandelt te vertellen dat u Sildenafil erectiepillen gebruikt heeft. 

Gebruik Sildenafil 200mg niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw huisarts heeft aangegeven dat dit kan. Sildenafil kan een belangrijke toename veroorzaken van de werking van geneesmiddelen zoals nitraten en stoffen die stikstofmonoxide afgeven, 

zoals amylnitriet (“poppers”). Deze worden vaak gebruikt ter verlichting van angina pectoris of (“pijn op de borst”). U mag GEEN Sildenafil nemen als u deze geneesmiddelen gebruikt.

Wanneer u proteaseremmers gebruikt, zoals voor de behandeling van HIV, kan uw dokter u laten beginnen met de laagste dosis Sildenafil.

Bovendien verwijdt alcohol de bloedvaten, net als dit medicijn. U kunt daardoor wat last krijgen van duizeligheid. Probeer het drinken van alcohol eerst met mate uit. U kunt dan zelf inschatten of u hier veel last van krijgt. In het algemeen is enkele keren per week een glas wijn geen probleem.